กองสวัสดิการและสังคม


091 075 3692
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวรุ่งทิวา ทองคำ
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางสาววริศรา หมาช้าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายปฏิภัทร์ แต้มไว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววัชโรบล วังสุนันท์
คนงานทั่วไป

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 974 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps