กองคลัง


084 484 5031
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุกัญญา ปามาคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพัชรี เครือนาชิด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวจิตตภรณ์ ฝั้นจักรสาย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวรัตติยากร ลังกาไชย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางกรรณิการ์ ขัดสีใส
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวลัดดาวรรณ ดิษฐา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางนงนภัส เป็งตาวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางทองเจือ อินเสาร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 974 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps