กองช่าง


065 123 8843
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอาคม ศรีใจ
นายช่างโยธาอาวุโส

นางสาวเมธาวี ชัยมงคม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายธรณิทร์ ปาเครือ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายศักดิ์ดนัย ธันติยะกุล
ผู้ช่ายนายช่างไฟฟ้า

นางสุริฉาย จันต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนรินทร์ อินต๊ะพันธ์
พนักงานสูบน้ำ

นายสรัตถชัย พรหมละ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 974 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps