โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

2022-06-29 14:08:03 อ่าน 70 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีอรุณศักดิ์  ปัญญายืนเป็นประธานโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันท่ี่ 26 - 28 พฤษภาคม 2565

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 972 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps