สมาชิกสภา อบต.บ้านเสด็จ


นายอินทร์ เจตะวัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางทองรัก พิทาคำ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุรเชษฐ บุญทา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

นางนิตยา แสนคำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นายทิน หล้ามา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

นายรส วงศ์กองคำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นางศรีบาน จ๋อมคำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

นายสุเทพ กองแก้ว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายอภิชา คำเครือ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

นายเอ็ก พิชัยวงค์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นางนวลจันทร์ แก้วปราณี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

นายจำรัส ฟองทา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

นางกรรณิการ์ หมูแก้วเครือ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

นางละมัย คำเครื่อง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

นายวิจิตร มะโนวัง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

นางกรรณิการ์ สุวรรณหงษ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15

นางสาวบุษยาพรรณ เปียงป่าขาม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16

นายสมบูรณ์ ดุลยกาญจน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 974 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps