แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ เฉพาะชื่อ-นามสกุลเท่านั้นที่จะต้องใช้ในการแสดงข้อมูล

***หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อเป็นนามแฝง, ที่อยู่/เบอร์โทรผิด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ จะไม่นำเรื่องของท่านไปดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้

กรุณาเลือกและป้อนข้อมูลเรื่องร้องทุกข์

 

หมายเหตุ : กรณีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการต่าง ๆ ( อาทิ ก่อสร้างถนน วางท่อระบายน้ำ ขยายเขตประปาชุมชน วางระบบเสียงตามสายใหม่ งานโครงการประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น ) ต้องผ่านกระบวนการเวทีประชาคมบรรจุในแผนชุมชนและบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี ของอบต.บ้านเสด็จ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 974 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps